BAS Оренда та управління нерухомістю

BAS Оренда та управління нерухомістю

Програмний продукт "BAS Оренда та управління нерухомістю" призначений для автоматизації діяльності з надання об'єктів нерухомості в оренду та управління фондом об'єктів нерухомості, включаючи ведення реєстрового обліку об'єктів та їх експлуатацію. Програма може бути корисна компаніям-власникам комерційної нерухомості, управляючим та будівельним компаніям тощо. Галузеве рішення дозволяє ефективно управляти нерухомістю різних типів: торговими і офісними центрами, земельними ділянками, виставковими майданчиками, складами, ринками тощо.

Програмний продукт призначений для автоматизації діяльності з надання об'єктів нерухомості в оренду та управління фондом об'єктів нерухомості, включаючи ведення реєстрового обліку об'єктів та їх експлуатацію.

Рішення розроблено на базі програми "BAS Бухгалтерія", постачається у версіях ПРОФ та КОРП і містить повну функціональність відповідної версії "BAS Бухгалтерії" (ПРОФ – https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-accounting/, КОРП – https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-accounting-korp/)

Програма "BAS Оренда та управління нерухомістю" забезпечує вирішення завдань бухгалтерського, управлінського, юридичного та адміністративного обліку. Дозволяє ефективно керувати нерухомістю.

Інтерфейс програми дозволяє працювати з інформаційною базою через Інтернет за допомогою інтернет-браузера, що забезпечує можливість оперативного віддаленого підключення до інформаційної бази програми.

Продукт "Оренда та управління нерухомістю" містить низку підсистем:

Підсистема "Управління реєстром об'єктів нерухомості"

 • Ведення ієрархічного довідника об'єктів нерухомості з широким набором характеристик та можливістю додавання довільних характеристик
 • Робота з графічними планами об'єктів – як на основі довільних зображень (наприклад, скан плану БТІ) та з використанням 3D-моделей об'єктів нерухомості
 • Автоматичне створення об'єктів нерухомості у базі даних на основі графічних планів розміщення
 • Оперативний перегляд розміщення об'єкта на плані
 • Реєстрація довільних статусів об'єктів нерухомості на заданий період – вільний, у резерві, на ремонті, орендується тощо
 • Формування реєстру об'єктів нерухомості з можливістю гнучкого угруповання та відбору за різними характеристиками
 • Формування графічної звітності на основі планів розміщення об'єктів з колірним виділенням об'єктів залежно від статусу та можливістю довільного відбору (за вільними або орендованими площами, площами в резерві тощо)
 • Публікація 3D-моделей об'єктів (наприклад, поверхових планів) на сайті компанії
 • Можливість прив'язки об'єктів нерухомості до цінових категорій, реєстрація цін на послуги з прив'язкою до цінових категорій, збереження історії цін

Підсистема "Управління договорами оренди"

 • Облік первинних документів за договорами оренди (Укладення договору оренди, Додаткова угода, Акт прийому-передачі орендованих приміщень тощо)
 • Поділ послуг на постійну та змінну частини
 • Гнучке управління способами нарахування, ставками та тарифами на послуги, зберігання історії зміни ставок та тарифів
 • Роздільне призначення строків оплати та параметрів нарахування пені для послуг постійної та змінної частини, а також для конкретних послуг
 • Використання довільних шаблонів формату Microsoft Word® для друку первинних документів
 • Друк графічних планів з виділенням об'єктів, що здаються в оренду, як додатки до договорів
 • Зберігання списку телефонних номерів та їх прив'язка до договорів орендарів
 • Можливість багаторазової зміни ставок на послуги в межах одного договору
 • Використання спеціальних курсів валют (фіксований курс, курс НБУ плюс заданий відсоток, валютний коридор)
 • Формування графічної звітності на основі планів розміщення об'єктів з колірним виділенням об'єктів залежно від їх статусу та можливістю налаштування складу інформації, що виводиться (за орендарями, умовами договорів, характеристиками об'єктів тощо)
 • Перевірка зайнятості та контроль перевищення загальної площі об'єкта під час створення нового договору оренди
 • Можливість здавати один об'єкт в оренду декільком орендарям
 • Групова пролонгація та розірвання договорів оренди
 • Формування реєстру договорів оренди з можливістю гнучкого угруповання та відбору за різними характеристиками

Підсистема "Управління взаєморозрахунками з оренди"

 • Гнучке налаштування деталізації взаєморозрахунків з орендарями: за договорами, періодами оплати, об'єктами, послугами, рахунками на оплату
 • Автоматичне формування рахунків на оплату та актів про надання послуг з можливістю довільного відбору за орендарями, послугами, об'єктами тощо, печатку сформованих документів та надсилання орендарям електронною поштою
 • Розрахунок оренди за неповний період. Можливість розрахунку як за фактичною кількістю днів у зазначеному періоді, так і на підставі "середнього місяця"
 • Розрахунок оплати за послуги, що тарифікуються з урахуванням показників лічильників, можливість розподілу показників лічильника по кільком об'єктам або орендарям
 • Використання довільних формул для розрахунку вартості послуг змінної частини (зокрема, нарахування на основі торгового обороту орендаря за різними алгоритмами)
 • Автоматичне заповнення строків оплати на рахунках за умовами договору оренди
 • Розрахунок оплати за телефон з урахуванням номерів, що числяться за договором контрагента
 • Облік заставних (депозитних) платежів
 • Аналіз затримок платежів за послугами та розрахунок суми пені за різними алгоритмами
 • Ведення розрахунків із власниками об'єктів нерухомості за агентською схемою
 • Звітність щодо взаєморозрахунків з орендарями з аналітикою за періодами, послугами, об'єктами оренди, рахунками на оплату та можливістю аналізу розрахунків за пенями та депозитами
 • Можливість друку документів з оренди (рахунків, актів та рахунків-фактур) як у зведеній формі, так і з деталізацією щодо об'єктів та/або послуг
 • Звіт про ефективність використання площ з розрахунком коефіцієнта корисного використання та величини фінансових втрат від простою об'єктів
 • Аналіз продажів з розгорнутою деталізацією та довільним групуванням даних
 • Планування платежів з оренди, порівняння планових та фактичних показників

Підсистема "Управління експлуатацією об'єктів нерухомості"

 • Облік конструктивних елементів та інженерних систем об'єктів нерухомості, що підлягають технічному обслуговуванню та ремонту
 • Планування заходів з технічного обслуговування об'єктів нерухомості (плановий та поточний ремонт, регламентні роботи тощо)
 • Оформлення та контроль заявок на обслуговування об'єктів нерухомості
 • Зберігання кошторисів за матеріалами та роботами на проведення заходів з технічного обслуговування
 • Облік фактичних витрат на експлуатацію
 • Облік послуг підрядних організацій з виконання техобслуговування
 • Ведення історії заходів з технічного обслуговування
 • Планування витрат на експлуатацію, порівняння планових та фактичних показників

Сервісні можливості

 • Автоматичне створення нагадувань та повідомлень за різними подіями (наприклад, нагадування про наближення дати закінчення договору оренди)
 • Версіонування (зберігання історії зміни) довідників та документів

Для отримання додаткової інформації, придбання та впровадження "BAS Оренда та управління нерухомістю" просимо звертатися до членів Всеукраїнської громадської організації "Спілка Автоматизаторів Бізнесу" (САБ). Члени спілки готові провести індивідуальні демонстрації, навчання, та виконати повний проект впровадження системи.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підтримка користувачів програмного продукту здійснюється відповідно до правил надання сервісу ІТС "Лінія консультацій". Підтримка здійснюється за наявності діючого договору Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з активним сервісом "ІТС Галузевий" 1-ї категорії. Для отримання додаткової інформації, просимо звертатися до членів САБ.

Повернутися до списку